JULIETH AFRICAN HEALING MASSAGE:RING 0704425947

Eco Farm house
Julieth Åman

My motto is "A healthy mind in a healthy body".

This is Moringa Plants from Our Mkuranga ECO farm

Dear Ledies and Gentle men.

 You are welcome to look at my website

www.juliethsafrikanskhealingmassage.se


New adrress from 01/05/ 2017:

SKEPPARGATAN 6. Close to Hotel Diplomat ,Strandvägen,.

The nearest Underground train (T.Banna) is Kungträgåden. 

I am in the same Hall with Danstrerapi& Kroppspsykoterapi Centrum Lönnell.

 MY SERVISES: 1: Africans  Healing Massage : I use only ECO products.

2: Face and body srub by using .moringa seed powder to remove eczema, acne, rash and nullity aging face and neck.

Beach sand coconut powder,Ginger powder ext,

3. Special treatment foot massage by clicking and tapping the bottom of the   foot

Welcome to African Healing Massage clinic.

Do you have muscles  pain ,headache,stomach pain,stress,frustration,   feelloneliness 

You are welcome at Julieth Åman.(Mama Africa)

I give 

1:counseling

2:Prompt  and very good treatment for those who have muscle pain,by using only herbs which comes from our Organic Farm in Mkuranga, I use for  treating my clients in my clinic.

See the picture of Moringa trees which is full of Nutritional .

I have helped many human being with the same situation.
  You will feeling pretty good after treatments.

 Heabs which we use to treat our patients here at Afrikansk 
Healing Massage, use to grow ourselves at our Mkuranga 
ECO farm in Tanzania, using manure mixed with the ashes of 
the leaves from different plants, dry excrement of goats, cows, 
chickens, sheep and husk generated by the operation of the 
wood that we have built a farm house you see in  the picture. 

Organic agriculture has great positive impacts to the environment. Likewise, human health has close connection with the state of the environment. Organic agriculture produces food that has less agricultural chemical residues and hence poses less threat to human health. Industrial revolution brought about environmental pollution which threatened human health and the environment. Organic farming which uses less external inputs is thought to be able to protect human health and his/her environment 

What Are The Nutritional Benefits Of Moringa Powder?
Moringa oleifera tree is one of the most beneficial plants that 
has ever been discovered in the history. However, not many 
know about it as it only grows in certain parts of the world. But 
with Moringa available in the form of capsules, powder, and 
other forms, treating various issues of the body has become 
easy. Moringa Oleifera leaf powder helps in many ways. This 
post discusses some of the nutritional benefits of Moringa 
Powder.

As the name suggests, Moringa powder is made from the 
leaves of the Moringa Oleifera tree. The powder is rich in 
vitamins, antioxidants, chlorophyll, minerals, and amino acids. 
So, there are plenty of Moringa leaf powder benefits. Let’s 
delve a little deeper into some of these benefits.
Improve Endurance Level
The powder is the best choice for increasing the endurance 
level, stamina, and concentration power. Considering the 
vitamins, phytonutrients, minerals, and antioxidants present in 
this powder, it becomes beneficiary for students as well as 
athletes. Moreover, it helps in weight loss by providing energy, 
which reduces the craving for eating and providing ample 
energy for doing exercises further leading to weight loss.
Diabetes
It is not a hidden fact that diabetes is one of a disease that kills 
the stamina and makes a person feel energy-less. Moringa, 
due to the presence of many nutrients, makes sure the energy 
levels are always maintained. Hence, Moringa Oleifera leaf 
powder helps in maintaining diabetes.
Cancer
As Moringa contains epigallocatechin gallate, this helps in 
preventing the production of the cells that can cause cancer. 
The presence of this powerful anti-oxidant makes it a miracle 
for a dying patient.
Removal of the Toxins
Various toxins home a person’s body and create a ruckus 
inside and that too, without the knowledge of the person. 
Therefore, detoxification of the body becomes a necessary 
thing. Even if any other medicine fails to do that, Moringa 
powder helps in keeping the body pure.
Depression
Depression is increasing at an alarming rate. With the lives of 
the people getting more and more stressful, anxiety has 
become the part of a lifestyle. Moringa powder helps in 
treating the depression as well. All you need to do is, add the 
powder in your daily meals, and in just a few weeks, the result 
will be in front of your eyes.
Growth of Hair
Moringa powder is rich in vitamin A and that vitamin is the 
beneficiary source for the stimulating growth of hair.

 

!!My motto is "A healthy mind in a healthy body".!!

 The clinic is open for You all.

 Please call or e.mail me so that You can make an appointment which suit you

You can call on phone number 0739 576 751 (Note) I can not answer text messeges on this number.

Send text messege on phone number   0764352158

Write an E.mail to. yowece@gmail.com


www.juliethafrikanskhealingmassage.se

Look at my website.

Svenska Vision:

 

Kära Ledies och Gentle Men.

 

 Du är välkommen att kolla på min hemsida

 

Www.juliethsafrikanskhealingmassage.se

 


Ny adrress från 01/05/2017:

 

SKEPPARGATAN 6. Nära till Hotel Diplomat, Strandvägen ,.

 

Närmaste tunnelbanestation (T.Banna) är Kungträgården.

 

Jag är i samma hall med Danstrerapi & Kroppspsykoterapi Centrum Lönnell.

 

 Mina Behandlingar:

1: Afrikansk Healing Massage: Jag använder endast Eko produkt

2: Ansikts- och kroppscrubb genom att använda .moringa-fröpulver för att ta bort eksem, akne, utslag och åldrande åldrande ansikte och nacke.
Strand sand kokosnöt pulver, Ginger pulver mm.

 

3. Specialbehandling fotmassage genom att klicka och knacka på fotens botten

 

Välkommen till African Healing Massage Clinic.

 

Har du muskler smärta, huvudvärk, magsmärta, stress, frustration, känslighet

 

Du är välkommen till Julieth Åman. (Mama Afrika)

 

jag ger

 

1: rådgivning

 

2: Snabb och mycket bra behandling för dem som har muskelsmärta, genom att bara använda örter som kommer från vår ekologiska gård i Mkuranga, använder jag för att behandla mina klienter i min klinik.

 

Se bilden av Moringa träd som är full av näringsrika.

 

Jag har hjälpt många människor med samma situation.
  Du kommer att känna dig ganska bra efter behandlingar.

 

 Örter som vi använder för att behandla våra patienter här på Afrikansk
Healing Massage, använd för att odla oss själva på vår Mkuranga
ECO gård i Tanzania, med användning av gödsel blandad med askan av
Bladen från olika växter, torrt urval av getter, kor,
Kycklingar, får och skinka som genereras av driften av
Trä som vi har byggt en bondgård du ser i bildenEkologiskt jordbruk har stora positiva effekter på miljön. På samma sätt har människors hälsa nära samband med miljötillståndet. Ekologiskt jordbruk producerar mat som har mindre jordbruks kemiska rester och därmed utgör mindre hot mot människors hälsa. Industriell revolution medförde miljöförorening som hotade människors hälsa och miljön. Ekologiskt jordbruk som använder mindre externa insatser anses ha förmåga att skydda människors hälsa och sin miljö

 

Vad är näringsfördelarna med Moringa Powder?
Moringa oleifera träd är en av de mest fördelaktiga växterna som
Har någonsin upptäckts i historien. Men inte många
Vet om det eftersom det bara växer i vissa delar av världen. Men
Med Moringa tillgänglig i form av kapslar, pulver och
Andra former, som behandlar olika problem av kroppen har blivit
lätt. Moringa Oleifera bladpulver hjälper på många sätt. Detta
Posten diskuterar några av Moringa näringsmässiga fördelar
Pulver.

 

Som namnet antyder är Moringa pulver gjord av
Löv av Moringa Oleifera träd. Pulvret är rikt på
Vitaminer, antioxidanter, klorofyll, mineraler och aminosyror.
Så det finns gott om Moringa bladpulverfördelar. Låt oss
Gräva lite djupare i några av dessa fördelar.
Förbättra uthållighetsnivå
Pulvret är det bästa valet för att öka uthålligheten
Nivå, uthållighet och koncentrationseffekt. Med tanke på
Vitaminer, fytonäringsämnen, mineraler och antioxidanter som finns i
Detta pulver blir det mottagare för såväl studenter som
Idrottare. Dessutom hjälper det i viktminskning genom att ge energi,
Vilket minskar begäret att äta och ge gott om
Energi för övningar som leder till viktminskning.
Diabetes
Det är inte ett dolt faktum att diabetes är en av en sjukdom som dödar
Uthållighet och får en person att känna sig energilös. Moringa,
På grund av närvaron av många näringsämnen, säkerställer energin
Nivåer upprätthålls alltid. Därför Moringa Oleifera blad
Pulver hjälper till att upprätthålla diabetes.
cancer
Som Moringa innehåller epigallocatechin gallat, hjälper det här in
Förhindra produktion av celler som kan orsaka cancer.
Närvaron av denna kraftfulla antioxidant gör det till ett mirakel
För en döende patient.
Avlägsnande av toxinerna
Olika toxiner hemar en persons kropp och skapar en ruckus
Inuti och det också, utan kunskap om personen.
Därför blir avgiftning av kroppen en nödvändig
sak. Även om någon annan medicin misslyckas med att göra det, Moringa
Pulver hjälper till att hålla kroppen ren.
Depression
Depression ökar i en alarmerande takt. Med livet av
Människorna blir mer stressiga, ångest har
Bli en del av en livsstil. Moringa pulver hjälper till
Behandlar depression också. Allt du behöver göra är att lägga till
Pulver i dina dagliga måltider, och inom några veckor, resultatet
Kommer att vara framför dina ögon.
Hårväxt
Moringa pulver är rik på vitamin A och det vitaminet är
Mottagare källa för stimulerande tillväxt av hår.

 

 

 

!! Mitt motto är "Ett hälsosamt sinne i en hälsosam kropp". !!

 

 Kliniken är öppen för alla.

 

 Ring eller maila mig så att du kan boka tid som passar dig

 

Du kan ringa på telefonnummer 0739 576 751 (Obs) Jag kan inte svara på textmeddelanden på det här numret.

 

Skicka text meddelande på telefonnummer 0764352158

 

Skriv en E.post till. Yowece@gmail.com

 


Www.juliethafrikanskhealingmassage.se

 

Titta på min hemsida.

 

HÄLSARESA TILL TANZANIA HÖST & VINTER 2017

This is our ECO farm house in Mkuranga Tanzania, where we grow all kind of heabs which we use in our treatment, No accid, only Ecollogical products

 

Snart börja Halsoresa till Tanzania,':

!!!Missa inte den spenande resa för hela familia!!!

Mitt namn är Julieth Åman.

Jag är född och växksaup  under fot av Berg Kilimanjaro.

Jag har bort i Sverie i 30år nu, och jobba  med Afrikansk Healing Massage i Stockholm.

Jag också erbjuda rådgivning.

 ÅMANS UNISEX BEAUTY CLINIC

www.juliethsafrikanskhealingmassage.se.

Jag har studerat naturmedicin, i Tanzania, där jag föddes, växte jag upp tills jag fick den medicinska kunskapen om massage och olika sjukdomar och har arbetat för att behandla .

Svullna muskler, behandling av reumatism, artros, Strök, hudsjukdomar, vansinne, ångest, svullnad av ben, armar, stress förvirrad mm.

 

MINA tjänster:

 Välkommen till African Healing Massage kliniken.

 Har du muskler smärta, huvudvärk, magont, stress, frustration, feelloneliness

 Du är välkommen  Julieth  Afrikansk Healing Massage Kliniken i Stockholm

 Jag  erbjuder 

 1: rådgivning och eco resor till Tanzania.

Mitt motto är" En sund själ i en sund kropp".

 

Vi på Åmans Unisex Beauty Clinic i Stockholm, har en bra tips för alla som vill mår bra och njuta livet.

 Vi ördnar ECO TURISM FÖR DIG OCH HELLA FAMILIA TILL TANZANIA.

Ekoturism är en form av turism där besökande ömtåliga, orörda, och relativt ostörda naturliga områden, som är avsedda som en låg-effekt och ofta småskalig alternativ till standard kommersiell (massa) turism. Det betyder ansvarsfullt resande till natur områden bevara miljön och förbättra välbefinnande lokalbefolkningen.

 Syftet kan vara att utbilda resenären, för att ge medel för ekologiskt bevarande, för att direkt gynna den ekonomiska utvecklingen och politiska inflytande i de lokala samhällena, eller för att främja respekt för olika kulturer och för mänskliga rättigheter.

 Sedan 1980-talet har ekoturism ansetts vara en kritisk strävan efter miljöaktivister, så att framtida generationer kan uppleva destinationer relativt opåverkad av mänsklig inblandning.

 Flera universitets program använder denna beskrivning som arbets definitionen av ekoturism.

 Generellt behandlar ekoturism med interaktion med biotiska komponenter i naturliga miljöer.

  Ekoturism fokuserar på socialt ansvarsfullt resande, personlig utveckling och miljömässig hållbarhet. Ekoturism innebär normalt resa till destinationer där flora, fauna och kulturarv är de främsta attraktionerna. Ekoturism är avsedd att erbjuda turister en inblick i effekterna av människor på miljön, och att främja en större förståelse för våra naturliga livsmiljöer.

 Ansvariga ekoturism program inkluderar de som minimerar de negativa aspekterna av konventionell turism på miljön och öka den kulturella integritet lokalbefolkningen.

 Därför, förutom att utvärdera miljömässiga och kulturella faktorer, är en integrerad del av ekoturism främjande av återvinning, energieffektivitet, bevarande vatten, och skapande av ekonomiska möjligheter för lokala samhällen

 Av dessa skäl vädjar ekoturism ofta förespråkare för miljö och socialt ansvar.

 Termen 'ekoturism', som 'hållbar turism', anses av många vara en oxymoron.

 Liksom de flesta former av turism, ekoturism beror i allmänhet på flygtransporter, vilket bidrar till den globala klimatförändringen. Dessutom ", den totala effekten av hållbar turism är negativ, där, liksom ekoturism, filantropiska strävanden mask hård-nosed omedelbar egenintresse

Termen 'ekoturism', som 'hållbar turism', anses av många vara en oxymoron.

 

Liksom de flesta former av turism, ekoturism beror i allmänhet på flygtransporter, vilket bidrar till den globala klimatförändringen. Dessutom "den totala effekten av hållbar turism är negativ, där, liksom ekoturism, filantropiska strävanden mask hård-nosed omedelbar egenintresse." An ecotourist skiljer sig från en turist i den meningen att han eller hon är medveten om sin omgivning, i de flesta fall bidrar till hållbarheten i en sådan omgivning.

 

 

 

 

 

Där ska ni bo på helt ecologiska huset,som är byggt med ecologisk material från vara eco farmen, äta eco grön  saker, ecologiska örter från vara eco farmen i Mkuranga ,äta skaldjur från havet, bada på strandeni, i Kijichi Beach.

 eller dikning på Mafia Island.

,

 Besöka Pemba Island,

 

Kigamboni Island

 

 besöka vatenfall på Kilimanjaro bergen,

 

 

Lake Challa

 

 

 

 och bo på  Amans Kilimanjaro Villa .(www.amans kilimanjaro villa)

 

2: snabb och mycket bra behandling för dem som har muskelvärk, genom att endast använda örter som kommer från vår ekologisk gård i Mkuranga, jag använder för att behandla mina klienter i min klinik.

 

Moringa tree  (nutritation 100%)

 

Rosella tea.

 

Aloe vera juice.

 

 

 

 

Ginger Tea

 

 Jag har hjälpt många människa med samma situation.

  Du kommer att känna ganska bra efter behandling.

Örter  som vi använder för att behandla våra patienter här på Afrikansk

 Healing Massage, vi odlar själv  på  Mkuranga ECO gård i Tanzania, med användning av gödsel blandas med askan av bladen från olika växter, torr avföring av getter, kor,kycklingar, får och skalet alstras genom driften av den trä som vi har byggt en bondgård som du ser  på bilden .

  Ekologiskt jordbruk har stora positiva effekter på miljön. På samma sätt har människors hälsa nära samband med tillståndet i miljön. Ekologiskt jordbruk producerar livsmedel som har mindre jordbrukskemikalierester och därmed utgör mindre hot mot människors hälsa. Industriella revolutionen medförde miljöförorening som hotade människors hälsa och miljön. Ekologiskt jordbruk som använder färre externa ingångar tros kunna skydda människors hälsa och hans / hennes omgivning

  Vilka är de näringsmässiga fördelarna med Moringa pulver?

 Moringa oleifera träd är en av de mest positiva växter som någonsin upptäckts i historien. Men inte många veta om det eftersom det bara växer i vissa delar av världen. Men med Moringa tillgängligt i form av kapslar, pulver, ocandra former, som behandlar olika frågor i kroppen har blivit lätt. Moringa oleifera blad pulver hjälper på många sätt. Detta post diskuterar några av de näringsmässiga fördelarna med Moringa Pulver.Som namnet antyder är Moringa pulver gjort av lämnar av Moringa oleifera trädet. Pulvret är rik på vitaminer, antioxidanter, klorofyll, mineraler och aminosyror.

 Så det finns gott om blad pulver fördelar Moringa. låt oss gräva lite djupare i några av dessa fördelar.Förbättra uthållighetsnivå Pulvret är det bästa valet för att öka uthålligheten

nivå, uthållighet och koncentration makt. Med tanke på

vitaminer, fytonäringsämnen, mineraler och antioxidanter som är närvarande i

detta pulver, blir det förmånstagaren för studenter samt idrottare. Dessutom hjälper det i viktminskning genom att ge energi,vilket minskar suget efter att äta och ger gott om energi för att göra övningar vidare leder till viktminskning.

 Diabetes

 Det är inte en dold faktum att diabetes är en av en sjukdom som dödar

 

uthållighet och gör en person känner sig energi mindre. Moringa,

 på grund av närvaron av många näringsämnen, ser till att energin

 nivåer alltid bibehålls. Därför Moringa oleifera blad pulver hjälper till att upprätthålla diabetes.

 cancer

 Som Moringa innehåller Epigallocatechingallat, hjälper detta motverka uppkomsten av de celler som kan orsaka cancer.

 Förekomsten av denna kraftfulla antioxidant gör det ett mirakel för en döende patient.

 Borttagning av gifter

 Olika gifter hem en persons kropp och skapa ett experimentinuti och det också, utan kunskap om personen.

 Därför blir en nödvändig avgiftning av kroppen sak. Även om andra läkemedel underlåter att göra det, Moringa

pulver hjälper till att hålla kroppen ren.

 Depression

 Depression ökar i en alarmerande takt. Med liv

 

folk blir mer och mer stressande, har ångest bli en del av en livsstil. Moringa pulver hjälper

 

behandla depression samt. Allt du behöver göra är att lägga till

 

pulver i din dagliga måltider, och på bara några veckor, resultatet

 

kommer att vara framför dina ögon.

 

Hårväxt

 Moringa pulver är rik på vitamin A och vitamin som är

 

mottagaren källa för att stimulera tillväxt av hår.

 

 Allting av dessa te ska dricka på vara hälsaresa i Tanzania,från vara ECO farmen i Mkuranga,

 

   

 Cucumber and Mint tea  ,Herb teaLemoni and Mint juice,Saffran te

www.juliethsafrikanskhealingmassage.se 

Mvh 

Julieth Åman

Ni är välkommen till Afrikansk Healing Massage.

this is Rossella Plants from Our Mkuranga ECO farm

 

Vår prislista är som följer: 

Helkroppsmassage med varm ekologisk olja , varm handuka och lätt fotvård 30 min med en massör  = 350 kronor. 


 Helkroppsmassage med varm ekologisk olja  ,varm handuk och lätt fotvård 60min med en massör  = 700 kronor 

Helkroppsmassage med  ekologiska honun med en massör  60 min  =  800kr

Helkroppsmassage med  varm chokolad  med en massör 60 min   = 800kr

Medicinska behandling, 900kr

Ansiktikt behandling: 45 min : 500kr

Fotbehandling. 45 min: 500kr

Nu kan du betala med cash eller kort eller betala via Swish  på telefoni nummer 0704425947 , hos mig på Åmans Unisex Beauty Clinic.

Ser Här:  (Vi tar  kontanter ,Swish betalning vid dropp in)

Ring eller Smsa på  0764-352 158 och boka tid  och betala med Swish,

E.mail: yowece@gmail.com 
www.juliethsafrikanskhealingmassage.se

 

ÖPPET :

 Månd - Fred. 10:00 - 17:00

Lördag :Stängt.

Söndag ; Stängt.

( Du för ringar mig fredag eller törsdag om du vill besöka mig och för behandling lördag eller Söndag: Jag ördnar en annan lokal.

 

 Glöm inte att tag hand om sig själva..( Avslappnade Massage) ingen stress.

 

Mitt motto är" En sund själ i en sund kropp".

www.juliethsafrikanskhealingmassage.se

Varmt välkommen.

Hälsningar,
Julieth Åman

 

 

 

 

 

Alla behandlingar är för boda män som kvinnor

This is aloe Vera Plants from our Mkuranga ECO farm

Hej,

Är du i Stockholm
Du borde  ringar och besöka  mig och koppla av med Afrikansk Healing massage.

PRIS LISTA 

Alla behandlingar är för  boda män som kvinnor


Beskrivning
Beskrivning
Beskrivning

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Bob | Svar 24.03.2017 14.54

Vilket nr ska man boka massage på och vad har du för mailadress m v h bob

Julieth Aman 13.04.2017 00.51

Ring mig på 0704425947

Denis | Svar 17.03.2017 08.59

Hej! Skulle försöka ringa dig nu när du snart öppnar men kommer ej fram. Skicka gärna ditt nummer igen. :)

Julieth Aman 13.04.2017 00.51

Hejsan ring ming på 0704425947

jkjhkjhkjh | Svar 03.01.2017 16.00

kjlkjlkjlkjlj

Julieth 13.04.2017 00.50

ring 0704425947

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

13.04 | 00:51

Ring mig på 0704425947

...
13.04 | 00:51

Hejsan ring ming på 0704425947

...
13.04 | 00:50

ring 0704425947

...
07.04 | 06:53

Hej, jag undrar om ni har en tid imorn runt 10:30? Skulle vilja ha en helkroppsmassage. Är det en eller två som kan massera?

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen hemsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS